Pavens bønneintensjoner for februar 2011:

+ At alle må respektere familien som institusjon og anerkjenne dens uerstattelige bidrag til beste for hele samfunnet.

+ At kristne fellesskap må vitne om Kristi nærvær ved å tjene dem som lider i de misjonsområder der det er størst behov for kamp mot sykdommer.


lørdag 5. februar 2011

Bloggen lagt på is

Denne bloggen er nedlagt. Ny nettside for menigheten finnes her: http://sankttorfinn.com/
Takk for flere givende år til de nå ca 50 ukentlige leserne. Totalt har over 5600 unike lesere vært innom bloggen.
Hilsen Torfinn Kringlebotn

søndag 16. januar 2011

VIL DU VÆRE MED?

Menigheten er i stadig vekst, både i antall og i aktivitet. Det er mange jobber som allerede idag gjøres på frivillig basis, men vi trenger mange flere som kan hjelpe til med små og store oppgaver.

Fra nyåret trenger vi:
- Katekesekoordinator, Assistenter i katekesen, Redaksjonsmedarbeidere, Søndagsskolelærere, Kirkeverter, Korleder
Før sommeren trenger vi:
- Kateketer
Les mer her >>
...

DUGNAD, del I

Lørdag 22. januar er første dugnad i det nye året. På grunn av de omfattende utbedringene som skjer i selve kirkebygningen, vil denne dugnaden kun konsentrere seg om menighetsbygget og sakrestiet. Selve kirken vil bli rengjort etter arbeidet i kirketaket er ferdig.
Dugnaden omfatter altså:
- rydding/vask av sakresti,
- rydding/vask av bibliotek,
- rydding/vask av kjeller,
- rydding/vask av kontor,
- rydding/vask av menighetskjøkken
- vindusvask (ikke i Kirken), og
- puss av messing etc...
Dette er en flott mulighet til å gjøre en praktisk tjeneste for menigheten. SKRIV DEG PÅ LISTEN!

torsdag 23. desember 2010

God jul!


Juletrelysene peker mot ”Det sanne lyset” som er kommet til verden. Se mer om symboler i julepynten på Kateketisk senter >>

Vi ønsker alle våre lesere en velsignet julefeiring!

tirsdag 21. desember 2010

Seminar om Ordets liturgi for barn ("søndagsskole")

Invitasjon til alle som arbeider med barn i menighetene i Hamar, Lillehammer, Kongsvinger, Lillestrøm, Hønefoss, Jessheim, Asker og Bærum og Drammen:

Om jeg er liten eller stor
Seminar om
ORDETS LITURGI FOR BARN

Lørdag 19. februar 2011
i St. Torfinn menighet i Hamar

På dette seminaret vil du få demonstrasjoner av forskjellige søndagsskoleopplegg, og få mulighet til å prøve det ut selv. Det vil også bli opplæring i barnesanger til bruk i søndagsskole og katekese. Dagen gir nyttig lærdom for alle som driver med trosformidling for barn, ikke kun for dem som er engasjert i søndagsskole/Ordets liturgi for barn.

Velkommen til en inspirerende dag med praktiske øvelser i bruk av barnesanger og søndagsskoleopplegg!

Program og påmelding her >>

lørdag 18. desember 2010

Krybbespill på julaftens gudstjeneste


Vi oppfordrer alle i menigheten, særlig barnefamiliene, om å komme på julaftens familiegudstjeneste kl 15.00.
Katekesebarna i 4.-7. klasse har øvd og forberedt et vakkert Krybbespill. NB: Husk siste øvelse etter messen 4. søndag i advent (19.12)

Messetider for julen 2010

Fredag 24. desember - Julaften
· kl 15:00 Familiegudstjeneste
· kl 24:00 Midnattsmesse
Lørdag 25. desember - 1. juledag
· kl 11:00 Høymesse HERRENS FØDSEL
· kl 17:00 Mulighet for skriftemål på polsk
· kl 18:00 Messe på polsk
Søndag 26. desember - 2. juledag
· kl 11:00 Høymesse DEN HL FAMILIE
Mandag til fredag i romjulen
· Ingen messer i St. Torfinn kirke
Lørdag 1. januar - Nyttårsdag
· kl 18:00 Høymesse GUDS HELLIGE MOR MARIA
Søndag 2. januar
· kl 11:00 Høymesse
2. SØNDAG ETTER JUL
· kl 13:00 Messe på vietnamesisk

onsdag 15. desember 2010

Adventaksjonen 2010


1. søndag i advent gikk startskuddet for årets Adventsaksjon, som tradisjonen tro arrangeres i samarbeid mellom Norges Unge Katolikker og Caritas Norge. Støtt også HAUK i deres innsamling her i Hamar.

I år samler unge katolikker over hele landet inn penger til Haiti, under slagordet HAITI - GI BARNA EN SJANSE! Mer spesifikt går årets innsamling til de unges skolegang i Haiti.
LES MER PÅ www.adventsaksjonen.no >>

mandag 6. september 2010

Loppemarked 11. september

Det blir loppemarked i St. Torfinn menighetslokaler lørdag 11. september. Åpner kl. 10.00. Vi oppfordrer også medlemmer i menigheten til å støtte opp. Markedet er en viktig inntektskilde for menighetens arbeid. Takk til Maria M. med hjelpere, som organiserer det hele.

tirsdag 24. august 2010

Inspirerende GÅ PÅ VANNET-seminar


Helgen 20. - 22. august var rundt 80 mennesker fra ulike menigheter og ordenshus samlet på Mariaholm i anledning OKBs seminar om barne- og ungdomsarbeid - GÅ PÅ VANNET. Fra St. Torfinn deltok Katrine Zboch, Gudrun Kringlebotn og Torfinn Kringlebotn.
Les mer >> GÅ PÅ VANNET

onsdag 23. juni 2010

MENIGHETSRÅDSVALG 2010

Det holdes iår valg på representanter til menighetsrådet i St. Torfinn menighet. Det velges også en representant til Pastoralrådet. Det er viktig at du som medlem av menigheten tar deg tid til å studere kandidatene til valget. Menighetsrådet skal være med å forme menighetens kurs de neste årene, så vær vennlig å ta deg tid til å avgi din stemme.

KANDIDATER TIL MENIGHETSRÅDET og PASTORALRÅDET finner du på stemmeseddelen her >>

STEMMESEDDEL FINNER DU OGSÅ BAK I KIRKEN, SAMT I MENIGHETSNYTT 2/2010 som er sendt alle husstander i menigheten nå i juni.

Stemmeseddelen kan leveres på følgende måte: 1)leveres på kontoret i åpningstiden; 2) leveres i postkassen til menigheten, eller 3) sendes i posten til menighetskontoret.

Din stemmeseddel må kunne kontrolleres mot registeret. Derfor må du enten skrive ditt navn og adresse på selve stemmeseddelen eller legge den i en konvolutt med ditt navn og adresse på.

Stemmesedler som ikke er korrekt utfylt vil bli forkastet.

STEMMESEDDELEN MÅ VÆRE LEVERT INNEN UTGANGEN AV JUNI!

Søndagsblad 12. søndag i kirkeåret - FERMING

Klikk på bildene for å se

Søndagsblad 11. søndag i kirkeåret - FØRSTEKOMMUNION

Klikk på bildene for å se

Søndagsblad CORPUS CHRISTI

Klikk på bildene for å se

Søndagsblad PINSEDAG

Klikk på bildene for å se

søndag 16. mai 2010

Zero Poverty - en internasjonal Caritas-kampanje mot fattigdom

Caritas Europa har lansert kampanjen Zero Poverty - Null fattigdom - en kampanje for større sosial rettferdighet, og et fellesskap av mennesker som vil skape forandring. Sentralt i kampanjen står et opprop mot fattigdom i Europa, der politikere og myndigheter oppfordres til å arbeide for fire mål:

1. Å utrydde all fattigdom blant barn i Europa
2. Å sikre alle mennesker et minimumsnivå av sosial sikkerhet
3. Å styrke tilgangen til helse- og sosialtjenester
4. Å skaffe alle et anstendig arbeid

LES MER her >>

DIN UNDERSKRIFT FOR ZERO POVERTY her >>

Søndagsblad 7. søndag i påsketiden

Klikk på bildene for å se

søndag 25. april 2010

Besøk fra Taizé og Taizé-bønn i St.Torfinn mandag 26.4

I anledning Taizé-helgen i Oslo og Trondheim 17.-19. september kommer to voluntører fra Taizé oppover til Norge i disse dager. De skal dra rundt til menigheter i hele Norge for å fortelle om Taizé og helgen i september, og en av dem kommer til Hamar på mandag! Dette er en sjelden anledning til å få vite mer om Taizé! Vi møtes kl 16 i menighetssalen i St. Torfinn, da er det også mat å få, og avrunder med en Taizé-bønn i St. Torfinn kirke kl 18. Dette er et åpent arrangement, alle er velkomne!
Se mer om Taize her >>

Søndagsblad 4. søndag i påsketiden

Klikk på bildene for å se